VDL Groep, gevestigd aan Hoevenweg 1 te Eindhoven (hierna te noemen “VDL”) verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. Door uw bezoek aan onze website, en bij het afnemen van onze producten of diensten verwerken wij uw persoonsgegevens en zijn wij daarvoor verantwoordelijk. VDL hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens gegevens omgaan. In deze [statement/verklaring] leggen wij uit op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken en wanneer.

Soorten persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u als identificeerbaar persoon, ze vertellen iets over wie u bent of wat u doet. Ook als u onze website zakelijk benadert. Deze gegevens ‘verwerkt’ VDL indien ze worden opgeslagen, ingezien, gedeeld verstuurd of verwijderd etc. De persoonsgegevens die worden verwerkt van of over u door VDL betreffen vaak uw contactgegevens zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens, maar kan ook bestaan uit een zoekopdracht die u invoert, een vraag die u stelt in het invulformulier, of een order die u plaatst en de gehele financiële en administratieve informatie daaromheen.

Daarnaast kan er automatisch informatie worden opgeslagen van u als bezoeker van deze website zoals uw IP-adres en uw klik- surfgedrag. Deze informatie onttrekken wij vaak direct bij uw eerste bezoek met zogenoemde cookies. Meer informatie hierover vindt u in de Cookie Statement.

De concrete persoonsgegevens die VDL op deze website verwerkt zijn:

Doel en grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

De website is bedoeld zodat u offerteaanvragen kan doen en uiteindelijk natuurlijk een bestelling kan plaatsen die VDL aan u kan leveren. VDL gebruikt uw persoonsgegevens om u en uw bedrijf te identificeren en hiermee met u te communiceren over bepaalde goederen, en om u uiteindelijk te voorzien van de bestelde goederen op het door u aangegeven adres. De grondslag voor dit gebruik is de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst die u met ons sluit.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens, gebruikt voor algemene zakelijke doeleinden zoals het verstrekken van informatie over bepaalde producten en diensten die u reeds heeft gekocht of hier verband mee houden zoals een nieuwe versie of actieprijzen, het verbeteren van onze producten en diensten en het analyseren van verkoopgegevens van uw bedrijf, maar ook van het geheel van onze klanten in statistieken. De grondslag voor dit soort gebruik is het gerechtvaardigd belang dat VDL heeft als onderneming.

Nieuwsbrief en kennisgeving

VDL maakt gebruik van kennisgevingen, die zij doorstuurt aan u op het moment dat u reeds producten of diensten heeft gekocht. Dit valt onder het eerder genoemde gerechtvaardigd belang. U kan hier bezwaar tegen maken, of in uw account de kennisgevingen handmatig uitzetten.

Ontvangende partijen

VDL bestaat uit verschillende bedrijven die onderling ook samenwerken. Zo wordt de website beheert door VDL Digital en is er voor afhandeling van de financiële administratie voor de bestelling uitwisseling van gegevens nodig aan het hoofdkantoor VDL Nederland B.V., die beschikt over een centrale financiële afdeling. Denk bij een uitwisseling aan uw contactgegevens die op een factuur staan en verwerkt worden. Zonder deze uitwisseling van gegevens is het niet mogelijk om via de webshop bestellingen te plaatsen en door VDL af te ronden. Uiteraard nemen ook deze VDL bedrijven hun verantwoordelijkheid om voorzichtig met uw gegevens om te gaan. VDL verhuurt of verkoopt nimmer gegevens aan derden.

Voor de uitvoering van dienstverlening maakt VDL ook gebruik van dienstverleners buiten de VDL Groep om haar diensten en producten te kunnen aanbieden. Deze ‘verwerkers’ gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht die VDL de verwerker verstrekt en een opsomming is hieronder gemaakt. In geen geval verkoopt VDL uw gegevens aan een commerciële derde partij.

Bewaartermijn

VDL bewaart uw persoonsgegevens zolang de commerciële relatie loopt en 2 jaar na de laatste bestelling of directe communicatie aan u. Hoelang bepaalde gegevens bewaard worden is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen en natuurlijk langer zijn dan voornoemde 2 jaar indien wetgeving VDL verplicht zich aan een concrete langere bewaartermijn te houden. VDL kan wel gegevens anonimiseren en bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden voor een periode langer dan 2 jaar.

Uw rechten

Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u recht op:

Indien u van (een van) deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, dan kunt u zich richten tot: AVG@vdl.nl. Voor alle verzoeken en uw rechten geldt dat VDL hiervoor een belangenafweging zal maken en zoveel mogelijk uw verzoek zal inwilligen. VDL reageert in ieder geval binnen een termijn van 4 weken.

Beveiliging

Bij VDL nemen wij de beveiliging van de gegevens die wij verwerken en bewaren erg serieus. De website is voorzien van een SSL certificaat waardoor al uw gegevens versleuteld worden verzonden. Wanneer persoonsgegevens worden overgedragen naar andere websites of systemen worden deze altijd beschermd door een versleutelde verbinding. Wachtwoorden worden ook versleuteld opgeslagen, en zijn niet in te zien door derden.

Daarnaast voorziet VDL haar werknemers van trainingen waarin het belang van privacy aan bod komt en is er beleid ten aanzien van organisatie van werk, zowel thuis als op kantoor. Voor werknemers die buiten het kantoor van VDL werken geldt dat alle hardware beveiligd is en er enkel gebruik kan worden gemaakt van VDL systemen door middel van een twee factor authenticatie.

Wijzigingen en meldingen over uw privacy

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u contact op te nemen via AVG@vdl.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om u te helpen. Mochten wij er dan niet uitkomen dan heeft u altijd de mogelijkheid een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via een klachtformulier [www.autoriteitpersoonsgegevens.nl].

Dit privacy beleid is voor het laatst aangepast 1 september 2022 en wordt jaarlijks herzien.